پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مرتع
مرتع
شرح وظايف اداره مرتع اداره كل استان سمنان
 
مقدمه :
                                                                                                                
منابع مرتعی و بطور کلی اکوسیستم مرتعی یکی از مهمترین اکوسیستمهای خشکی بوده که نقش مهمی در تامین پاره ای از نیازهای انسانی نظیر تامین آب ، گوشت قرمز ، حفاظت خاک ، ایجاد اشتغال و ... دارد . در ایران بنا بر آخرین آمارها 86 میلیون هکتار از اراضی مرتعی وجود دارد که عمدتا" در نواحی خشک و نیمه خشک واقع شده اند . از این میان مراتع فقیر بخش عمده ای از این سطح را به خود اختصاص داده اند که سهم مراتع فقیر و خیلی فقیر روبه ازدیاد است و از سطح مراتع عالی ، خوب و حتی متوسط کاسته میشود . مهمترین عامل در ایجاد این روند عدم تعادل بین دام و مرتع ذکر گردیده است
وضعیت مراتع استان سمنان :
مهمترین ویژگی مراتع استان تفاوت چشمگیر آنها در دو بخش شمالی و جنوبی استان می باشد .
مراتع استان با توجه به وسعت و غنای پوشش گیاهی آن از مهمترین و باارزش ترین منابع طبیعی تجدید شونده می باشد که بهره برداری توام با عملیات اصلاح و احیاء آن می تواند نقش مهمی در حفاظت از آب و خاک و تامین نیازمندی ها در زمینه مواد پروتئینه و ... ایفا نمایند . مراتع استان حدود 3741392هکتار می باشد که 6/38 درصد از سطح کل استان رادربر می گیرد .
در این میان سهم اراضی مرتعی با تراکم تاج پوشش بیش از پنجاه درصد 8/210997 هکتار تراکم تاج پوشش 25 تا 50درصد ، 9/585982 هکتار و اراضی مرتعی با تراکم تاج پوشش 5 تا 25درصد ، 2944411  هکتار را به خود اختصاص داده است .
برنامه های بخش مرتع اداره کل منابع طبیعی استان سمنان :
1-    ممیزی وتنسیق مراتع    
 این پروژه برای شناسایی و تعیین صلاحیت بهره برداران ذیحق، صدور پروانه مرتعداری و تعیین شرایط و ضوابط بهره برداری منطقی از مراتع بر اساس وضع اکولوژی ،پوشش گیاهی و عرف بهره برداری اجرا می شود و زمان ورود و خروج دام و تعداد دام مجاز در فصل تعیین شده را مشخص می نماید .
2-    رقومي كردن نقشه هاي مميزي
3-    تهیه طرح های مرتعداری
الف – تهیه طرح
ب- فعال سازی طرح های تهیه شده راکد
ج- نظارت کارگاهی اجرای طرح های مرتعداری
د‌-    نظارت برروند اجرای مطلوب طرح های مصوب
4-    مديريت چرا و سامان دهی چرای دام در سامانه های عرفی مراتع (کنترل پروانه چرا)
5-    تشکیل شرکت تعاونی مرتعداران برای کلیه سامانهای عرفی طرحهای مرتعداری
6-    تهیه طرحهای الگویی تعادل دام و مرتع و اجرای آن با هماهنگی بخشهای مختلف
7-    مديريت در توليد بذر گياهان مرتعي در ايستگاه توليد بذر بيارجمند
8-    اخذ عوارض تبصره28 (حق علف چر)
اقدامات عملی در عرصه مراتع کشور درصورتی مفید خواهد بود که در راستای نیل به نیازهای واقعی و تمهیدات علمی به مرحله اجرا در آید و برای رسیدن به این هدف کنترل و نظارت براقدامات انجام شده از شروع تا پایان الزامی است .
 
 
مهمترین اقدامات و عملیات مدیریتی و بیولوژیکی و عملیات مکانیکی بشرح ذیل میباشد :  
الف - عملیات مدیریتی و بیولوژیکی شامل :
1-     بذر کاری
2-     تبديل ديمزارهاي كم بازده
3-     بذرپاشی
4-     کپه کاری
5-     کودپاشی
6-     قرق طولانی مدت
7-     بوته کاری و نهالکاری
8-     ذخیره نزولات آسمانی ( روش های پیتینگ و فاروینگ ) توام با بذر پاشی
9-     کشت تلفیقی گونه های درختی ، علوفه ای و مرتعی
ب - عملیات مکانیکی :
1-     مرمت و اصلاح چشمه
2-     احداث سد خاکی
3-     اجرای عملیات آبخیزداری
4-     حفر چاه مالداری و تجهیز چاه
5-     احداث آبشخوار
6-     احداث آغل بهداشتی
7-     احداث استخر و انبار ذخیره آّب ( آب انبار )
8-     ايجاد ذخيره گاه هاي مرتعي
بیمه طرحهای مرتعداری :
بیمه بعنوان پشتوانه ای خوب و محکم در راستای حفاظت بهینه از عرصه های منابع طبیعی در مقابل حوادث و خطرات احتمالی غیرمترقبه تهدید کننده بویژه در مراتع محسوب میگردد . 
چاپ | ارسال به ديگران  |