پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بیابان
بیابان
 وظايف اداره تثبيت شن و بيابان زدايی
 
1.      شناسايی مناطق بيابانی استان
2.      مطالعه و بررسی مناطق بيابانی و كويری و شناخت كانون‌های بحران فرسايش بادي در استان
3.      پيگيری و اجرای برنامه اقدام ملی مقابله با بيابان زايی
4.      كنترل شاخص‌ها و معيارهاي بيابانزايي و ارائه برنامه لازم جهت كنترل و مديريت پديده بيابانزايي و فرسايش بادي در استان
5.      نظارت بر تهيه و بررسي طرح های مديريت مناطق  بيابانی ، كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي و مديريت جنگلهاي دست كاشت بياباني
6.      همکاری فنی با ساير ادارات در رابطه با مسايل مختلف منابع طبيعی
7.      كنترل و نظارت بر اجراي طرح‌هاي بيابانزدايي دراستان
8.      انجام ساير امور محوله در چهارچوب وظايف اداره
چاپ | ارسال به ديگران  |