پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مطالعات و خدمات فنی
مطالعات و خدمات فنی
بسمه تعالي
شرح وظايف اداره مطالعات
-                      جمع آوري كليه مدارك مطالعاتي طرح ها و پروژه هاي مصوب شامل نقشه ها، عكس هاي هوايي ، تصاوير ماهواره اي ، آمار ايستگاهها و گزارشات نهايي مطالعات در آرشيو در غالب تشكيل بانك اطلاعات جامع استان
-                      نظارت بر حسن انجام مطالعات و طراحي طرح هاي مصوب ملي و استاني با بررسي گزارشات تهيه شده توسط مشاورين ذيصلاح و ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي از اين طرح ها به صورت ماهانه
-                      انجام بازديد هاي فني و ارائه نقطه نظرات كارشناسي جهت طرح در كميته فني
-                      تشكيل جلسات منظم با مشاورين تهيه طرح ها و بررسي موارد اختلاف با ارائه نقطه نظرات فني
-                      بررسي تغييرات احتمالي نقشه هاي مصوب حين اجرا و ارائه اين موارد جهت تصويب در كميته فني
-                      تفسير عكس هاي هوايي
-                       بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي مجامع علمي و فني استان با تشكيل جلسات با همكاران مراكز تحقيقاتي ، مراكز آموزشي و سازمان هاي ذيربط
-                      بازديد از درخواست هاي مردمي در استان و برنامه ريزي  و الويت بندي جهت انجام اقدامات مطالعاتي و طراحي در سالهاي آتي
-                      ارائه خدمات فني شامل نقشه برداري و نقشه كشي
-                      تحويل مختصات و محدوده فيزيكي محل اقدامات مصوب به ادارات اجرايي همراه با ارائه دستورالعمل هاي مربوطه
-                      بالا بردن توان علمي كارشناسان با جمع آوري كتب وطبقه بندي آن همچنين اعزام كارشناسان جهت شركت در كلاسهاي آموزشي
-                      ارائه نقطه نظرات جهت اصلاح و بهبود شرح خدمات مطالعات
چاپ | ارسال به ديگران  |