پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فواید مراتع
فواید مراتع
  1. تاًمین علوفه مورد نیاز 1500000واحد دامی (710132 ( TDN
  2. تاًمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور.
  3. حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری.
  4. تولید گیاهان دارویی ، صمغ و رزین ها.
  5. حفظ خاک ،افزایش سطح آبهای زیر زمینی.
  6. اشتغالزایی و توسعه اقتصادی.
  7. ارزش یک هکتار مرتع در یک سال 232 دلار است.
چاپ | ارسال به ديگران  |