پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فواید جنگل
فواید جنگل
  1. هر هکتار جنگل قریب به 8 تن گاز کربنیک جذب و 2/5 تن اکسیژن آزاد می کندکه این اکسیژن مصرفی 10 نفر در سال است.
  2. مبارزه با آلودگی هوا (رسوب 68 تن گردوغبار توسط هر هکتار جنگل)
  3. جلوگیری از فرسایش ، رانش و سیلابها
  4. کنترل آبهای سطحی و تغذیه آبهای زیر زمینی
  5. با جنگل کاری و زراعت چوب می توان به تولید سالیانه بیش از 20-15 متر مکعب در سال در هکتار رسیددر صورتی که متوسط تولید سالیانه یک هکتار از جنگل در حال بهره برداری 2/5 تن متر مکعب در سال است.
  6. برداشت محصولات فرعی (سقز _ کتیرا _ موسیر و........).
  7. اکوتوریسم
چاپ | ارسال به ديگران  |