پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - وظایف و اهداف
وظایف و اهداف

وظایف و اهداف


• حفاظت مستمر و همه‌جانبه از حدود و ثغور منابع طبيعی جنگل‌ها و مراتع حفاظتی و ذخاير جنگلی با استفاده از وسايل نقليه زمينی و هوايی

• تشكيل كميته و شبكه‌های موظف و مردمی جهت اطلاع‌رسانی اطفاء حريق و آتش‌سوزی در منابع ملی و طبيعی

• تهيه و توزيع وسايل و لوازم و مخابراتی و بيسيم و اطلاع‌رسانی جهت جلوگيری از هر نوع تخلف و اطفاء حريق و آموزش به مأمورين و عوامل حفاظتی

• جمع‌آوری انواع آفات و بيماری‌های شايع در عرصه جنگل‌ها و مراتع و ارسال به آزمايشگاه جهت تشخيص نوع بيماری و آفت و تعيين دفع و مداوای آفات بيماری‌ها

• ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروی انتظامی و قضايی جهت همكاری در امور حفاظت از منابع طبيعی و جلب همكاری ساير مقامات دولتی و مردمی

• توسعه برنامه‌های ترويجی جهت مشاركت مردم خصوصا بانوان روستايی و جنگل‌نشينان

• بررسی و اظهار نظر نسبت به چگونگی اجرای مقررات قانونی جنگل‌ها و مراتع مربوط به وظايف واحدهای منابع طبيعی و ارايه از طريق قانونی

• تهيه لوايح دعاوی و حضور در محاكم و مراجع مختلف

• بازرسی در چهارچوب وظايف قانونی از واحدهای تابعه به صورت ادواری و موردی

• تهيه و تنظيم موافقتنامه‌های طرح‌های جاری و عمرانی استانی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی

• پيگيری به منظور دفاع از طرح‌های اعتباری پيشنهادی تا تصويب و ابلاغ آن از سوی مراجع ذيربط

• تهيه و تنظيم گزارش ارزش‌های پروژه‌های در دست اجرا در قالب فرم‌های نظارتی سازمان برنامه و بودجه و فرم‌های ارزشيابی سازمان متبوع

• برنامه‌ريزی نحوه تامين اعتبار براي خريد، تهيه كالا و خدمات و ساير موارد مورد نياز واحدهای ادارات كل منابع طبيعی استان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مانند قانون محاسبات عمومی قانون ماليات‌ها، قانون بيمه‌های اجتماعی و آئين‌نامه معاملات دولتی

• تهيه و تدوين برنامه‌های درآمدی و وصول و واريز درآمدها به حساب‌های مربوطه و تهيه آمار درآمدها و اعلام به مراجع مربوطه

• برنامه‌ريزی در جهت ثبت و درج اموال مطابق مقررات مربوطه و نظارت بر استفاده صحيح از اموال

• انجام كليه امور كارگزينی شامل استخدام، ‌انتصاب، ‌رفاه و بازنشستگی مستمری بگيران با رعايت موازين و مقررات مربوطه

• انجام امور مربوطه به تشكيلات و بهبود روش‌های كاری و طبقه‌بندی مشاغل و ارزشيابی كاركنان

• احداث بنا و ساختمان و سازه‌های مورد نياز در عرصه‌های منابع ملی و طبيعی و تهيه نقشه‌های مميزی و تفكيك انفال

• تهيه طرح‌های بهره‌برداری از منابع ملی و طبيعی بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های اجرايی و اخذ مطالبات و درآمدهای مربوطه و اعلام آن به مراجع ذيربط
 
چاپ | ارسال به ديگران  |