پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حریم شخصی
حریم شخصی

حریم شخصی

بيانيه  حريم خصوصی

در بيانيه حفظ حريم شخصي تشريح مي‌کنيم که چه اطلاعاتي را از شما گردآوري کرده، چگونه از اطلاعاتي که هنگام مراجعه به اين پايگاه اينترنتي در اختيارمان قرار مي‌دهيد، استفاده و از آ‌ن‌ها حفاظت مي‌کنيم.

ما حفظ حريم شخصي شما را تضمين مي‌کنيم. اگر در هنگام استفاده از اين پايگاه اينترنتي، از شما اطلاعاتي بخواهيم که هويت‌تان را آشکار کند مي‌توانيد مطمئن باشيد که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در اين بيانيه استفاده مي‌شود. در هر حال تعهدات و مسئوليت‌هاي ما محدود به توانايي‌ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و يا حوادث و رويدادهاي غيرمترقبه يا اتفاقاتي که منتسب يا ناشي از اقدامات ما نباشد، مسئوليت و يا تعهدي نخواهيم داشت.

ممکن است در آينده تغييرات در اين سند اعمال شود. شما مي‌توانيد با مراجعه به اين صفحه از تغييرات ايجاد شده در بيانيه حفظ حريم شخصي ما مطلع شويد.

این سازمان بر اساس ماده 7 تصویبنامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 28/12/1395 خودرا ملزم به رعايت حريم خصوصی همه افراد وکاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفايت می کند دريافت کرده واز انتشار آن يا در اختيار قراردادن آن به ديگران خود داری می نمايد .

اطلاعات جمع آوری شده از بازديدکنندگان صرفاً برای بهبود کيفيت خدمات ومحتوای سايت مورد استفاده قرار می گيرد و هيچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع واجازه قبلی با فرد يا موسسه ديگری در ميان نخواهيم گذاشت.

 چه اطلاعاتي را گردآوري مي‌کنيم؟

ما ممکن است اين اطلاعات را از شما بگيريم:

نام و عنوان شغلي

اطلاعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونيک

اطلاعاتي براي پشتيباني و نحوه‌ي اطلاع‌رساني

اطلاعات مرتبط با نظرسنجي از مخاطبان

 با اطلاعاتي که مي‌گيريم چه مي‌کنيم؟

ما از اين اطلاعات براي شناخت نيازهاي شما و ارائه پيشنهادهاي بهتر به شما استفاده مي‌کنيم.به طور خاص، از اطلاعات گردآوري شده در سايت براي اين هدف‌ها استفاده مي‌کنيم:

ايجاد بانک اطلاعاتي مخاطبان يا همکاران بالقوه

استفاده از اطلاعات براي بهبود خدمات يا نحوه‌ي ارائه‌ي آن‌ها

ارائه‌ي امکانات جديد، پيشنهادهاي ويژه و يا ديگر اطلاعات

امنيت اطلاعات

ما متعهديم که امنيت اطلاعات شما را تضمين کنيم. براي جلوگيري از هر نوع دسترسي غيرمجاز و افشاي اطلاعات شما از همه شيوه‌هاي لازم استفاده مي‌کنيم تا امنيت اطلاعاتي را که به صورت آنلاين گردآوري مي‌کنيم، حفظ شود.

 لينک به سايت‌هاي ديگر

سايت ما ممکن است به سايت‌هاي ديگري لينک شود. وقتي که شما از طريق اين لينک‌ها از سايت ما خارج مي‌شويد، توجه داشته باشيد که ما بر ديگر سايت‌ها کنترل نداريم. درباره اين سايت‌ها شما بايد به بيانيه حريم شخصي آنها مراجعه کنيد.

 کنترل اطلاعات شخصي شما

ما اطلاعات شخصي شما را به اشخاص ثالث نمي‌فروشيم و به هيچ شکل ديگري در اختيارشان قرار نمي‌دهيم، مگر اينکه از طرف مراجع قضايي حکمي براي اين کار دريافت کنيم.

چگونگی بهره برداری از اطلاعات :

محل ذخيره اطلاعات ، نحوه استفاده از آنها ، افراد ويا سازمانهايی که به آن دسترسی دارند به شرح ذيل می باشد :

کلیه اطلاعات درگاه الکترونيکی سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداری کشور و کليه زير درگاههای ستادی واستانی آن در سرورهای داخلی تحت نظارت سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداری کشور نگهداری می گردد و بالاترين سطوح امنيتی در آنها رعايت شده است .اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختيار متوليان رسيدگی به درخواستهای مطرح شده کاربران قرار خواهد گرفت اين متوليان شامل واحدهای زير مجموعه سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداری کشور می باشد .

 

چاپ | ارسال به ديگران  |